Shorinji Kempo är en komplett budoart och ett utmärkt självförsvar. En varierande och mångsidig träning som kan utövas av alla, kille eller tjej, ung eller gammal. Alla är välkomna.

Shorinji Kempo är inte bara fysisk träning utan också mental. Den fysiska sidan består av tre delar:
Hårda tekniker: Goho: slag, sparkar, blockeringar.
Mjuka tekniker: Juho: fritagningar, nedbrytningar, kast.
Seiho: Ackupressurmassage, benkorrigeringar.

Den mentala träningen kan delas in i meditation och teorilektion om Shorinji Kempos filosofi, som bidrar till ett förstärkt självförtroende.

Extra information